Make your own free website on Tripod.com

 

 

EGE-SU YER BİLİMLERİ BÜROSU

İNŞAATÇILAR MUTLAKA OKUYUN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın YETKİLİ

02.10.1999 da İmar Kanunu’ nun “Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği” nde yapılan değişiklikle; Belediyeler veya Yapı Denetim Kuruluşları ile yürütülecek olan yapı ruhsat işlerinde,proje sorumlusu inşaat mühendisinin hazırlayacağı statik proje ile birlikte, jeoloji mühendisi tarafından hazırlanacak “Jeolojik Etüt Raporu” ve “Zemin Etüt Raporu” isteyecektir. 

Jeolojik Etüt Raporu: Bu rapor belediyelerce hazırlanmış, imar planlarına esas teşkil eden Jeolojik Etüt Raporu’ nun ilgili bölümüdür. Bu rapor, inşaat ruhsatı talep aşamasında parsel sahibine belediye tarafından verilecektir. 

Zemin Etüdü: Yapı üretimine konu olan saha ve zeminin, jeolojik yapısının ve zemin dinamiği, zemin emniyet gerilmesi, zeminin taşıma gücü hesaplarında kullanılacak olan jeoteknik karakteristiklerinin saptanmasına yönelik çalışmaların tümüne zemin etüdü denir.  

Zemin Etüt Raporu: Söz konusu etütler ile ilgili rapor, zeminin jeolojik yapısını ve jeoteknik karakteristiklerini çözümleyen sondaj loglarını, harita, kesit ve açıklamaları ile laboratuvar deneylerinin sonuçlarını ve değerlendirmelerini içeren rapordur.

Zemin etüt raporu T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ nca yayınlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” a uygun olarak düzenlenecektir. 

ÖNERİ: Zemin etüdü yaptıracağınız firma veya şahısta aramanız gereken şartlar şunlar olmalıdır: 

1.       Zemin etüdünü yapacak kişi, Jeoloji Mühendisleri Odası’ na kayıtlı ve büro tescil belgesine sahip jeoloji mühendisi olmalıdır

2.       Yapılan tüm çalışmalar (Sondaj çalışmaları, örnek alımı, arazi/in-situ deneyleri, laboratuvar deneyleri) TSE’ ye uygun yapılmalıdır

3.       Hazırlanan zemin etüt raporunun geçerlilik kazanması için Jeoloji Mühendisleri Odası’ na sorumlu jeoloji mühendisi tarafından onaylatılması zorunludur.(Yeterli mesleki tecrübe ve donanıma sahip olmayan mühendislerin hazırlayacağı raporlar  Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından onaylanmamaktadır.Onaysız raporlar, raporun sunulacağı idarelerce geçersiz  sayılmaktadır.)  

Her türlü jeolojik ve jeoteknik sorununuzun çözümünde hizmetinizdeyiz.

Saygılarımızla.                                                                                    

ANA SAYFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANASAYFA